Κατοικία

Κατοικία είναι το κτίριο που χρησιμοποιείται για την στέγαση των ανθρώπων . Από αρχαιοτάτων χρόνων καλείτο ΕΣΤΙΑ και ήταν ο χώρος όπου διέμενε η οικογένεια και φυλάσσονται τα υπάρχοντά της. Στην σημερινή μας εποχή η κατοικία δεν καλύπτει μόνο την στέγαση αλλά συνδέθηκε στενά με τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, με την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή του και αποτέλεσε έκφραση του πολιτισμού του. Για την απόκτησή της ο καθένας καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες και έχει δαπανήσει μεγάλα ποσά ώστε να έχει την δική του κατοικία. Εδώ έρχεται η ρήση ότι δικό μας είναι ότι μπορούμε και ασφαλίζουμε γιατί όλοι οι κόποι ακόμα και μιας ζωής μπορούν να εξανεμιστούν σε μία στιγμή υποθετικά να αναφέρουμε κινδύνους από πυρκαγιά ή και σεισμό. Ακόμη μπορούμε να καλύψουμε την κατοικία μας από Κλοπές και διαρρήξεις καλύπτοντας το περιεχόμενο της έναντι πολύ χαμηλού κόστους.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για κοστολόγια. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι για διαμέρισμα το ετήσιος κόστος κάλυψης έναντι φωτιάς και κλοπής είναι από 0,80 λεπτά το τεραγωνικό.