Τι είναι Αστική Ευθύνη

Πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) ή/και υλική ζημιά σε περιουσία σε τρίτο πρόσωπο ακόμη και Νομικού προσώπου την οποία έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει (Άρθρο 914 Αστικού Κώδικα).

Μέσα από την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ιδιώτη-Οικογενειάρχη μέρος των καθημερινών δραστηριοτήτων σας, που έχουν πιθανότητες να προξενήσουν Ζημίες σε Τρίτους μπορούν να ασφαλισθούν, πχ.:

  • Ατυχήματα από κατοικίδιο ζώο.
  • Ατυχήματα από την χρήση ποδηλάτων.
  • Εργοδοτική Ευθύνη για τους εργαζόμενους που απασχολείτε στην κατοικία σας.

Τι είναι Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Με Επαγγελματική Αστική ευθύνη καλύπτονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες έναντι εργαζομένων, πελατών, προμηθευτών, μετόχων, ακόμη και έναντι του περιβάλλοντος Ενδεικτικά παρέχεται κάλυψη σε επαγγελματικές ομάδες όπως : Λογιστών, Ορκωτών, Λογιστών Ελεγκτών, Λογιστικών γραφείων, Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ακόμη πολλών επαγγελμάτων έναντι των πελατών τους.