Επαγγελματικοί Χώροι

Μία από τις κυριότερες ασφαλίσεις που μπορεί να κάνει κάποιος είναι η ασφάλιση του επαγγελματικού του χώρου. Μπορεί να ασφαλίσει το χώρο του είτε είναι κατάστημα είτε γραφείο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής στέγασης. Οι καλύψεις ποικίλουν και μπορεί να δοθεί κάλυψη κλοπής - διάρρηξης, φωτιάς, θραύσης υαλοπινάκων, ακόμη και κάλυψη μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εργασία του ασφαλισμένου.
Επειδή υπάρχει πληθώρα επαγγελματικών χώρων και ποικιλία αναγκών θα μπορούσατε να ενημερωθείτε ειδικά γι αυτό που σας ενδιαφέρει συμπληρώνοντας την φλορμα επικοινωνίας ώστε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας.